Tuesday, August 28, 2007

ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಯಾಕೋ ಸರಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ..

ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ.

ಇವಾಗಿವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಮಾರಿ ಆಗಿದೀನಿ

ಯಾಕೋ ಏನೋ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ TOPIC ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ..
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ, ನನ್ನ ಮಾಮೂಲ್ ಹರಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ..

--------------------------------------------------------------------
ನಿಮ್ಮವನು,

ಕಟ್ಟೆ ಶಂಕ್ರ

No comments: