Saturday, August 4, 2007

ಕಭಿ ಅಲ್ ವಿದಾ ನಾ ಕೆಹೆನಾ....
ಆಗಸ್ಟ್ 4. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ನ ಜನ್ಮದಿನ...
ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಕಲಾವಿದ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಾಗು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗಾಯಕ.

ಕಿಶೋರ್ ದಾ - ನಿನಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ.

No comments: