Thursday, October 4, 2007

ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾ(ಭಾ)ಸ

ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ರೆ, ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ...
ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ...
ನಾವು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕಾರಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು..
P.S : ನಾವು ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
----------------------------------------------------------------------------------

ನಿಮ್ಮವನು,

ಕಟ್ಟೆ ಶಂಕ್ರ

No comments: