Saturday, March 17, 2012

ಆಟೋ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳು - ೧೦೯ - ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತದೆ

ಹೊರದೇಶಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಬರದೆ ಇರುವ ಜನರು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಾರಿಯಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಎರಡು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ಲಿನ ಜಟಕಾ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಬಳಿ ರಾತ್ರಿ ಕಂಡ ಆಟೋ ಇದು. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ, ನನ್ನಾಕೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ಅದರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಲು ಹೇಳಿ, ಇಳಿದು ಆಟೋ ಅಣ್ಣನ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ.

ತುಂಬಾ ನೋಡ್ಬೇಡಿ ಲೌ ಆಯ್ತದೆ
ಹೂವ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತದೆ.

Saw this auto rickshaw in Mysore during my visit two weeks ago. Spotted near the Small Market circle. As usual, I asked my wife to take the car there, stopped, got out and took the photo after getting a nod from the auto driver. Can be better translated as,
Do not look at me so much, there would be love,
Do not give me flower, we might get married.

-----------------------------------------------------------------------------
ನಿಮ್ಮವನು,
ಕಟ್ಟೆ ಶಂಕ್ರ (Shankar)